Spel-Viktor

Karl-Viktor Burman


Storspelmannen Karl-Viktor Burman (1872-1946) växte upp i Ljusvattnet och var redan vid nio års ålder en respekterad spelman och spelade då på sitt första tredagars bröllop.


Han fortsatte att spela på dåtidens danser och bröllop och det berättas att Karl-Viktor vid ett ”Ljusvassbröllop” var utan fiol, då samlade byborna ihop pengar till en fiol som man köpte av en folkskolärare i Burträsk och gav den till Karl-Viktor. Den fiolen behöll han livet ut.


Hans spelkamrat i Svartbäcken Eugenia Norén berättar att Spel-Viktor på livets höst sagt henne att han under sin levnad spelat på fyrahundrasextio bröllop varav ett sextiotal som varade i fem dagar.

Hon berättar vidare att hon aldrig hört Spel-Viktor spela samma låt två gånger på samma bröllop.


Det säger något om storspelmannens låtrepertoar. Vid sin död sörjdes den gamle Länspelmannen i både Norr- och Västerbotten.