Historia

HISTORIA

Enligt 1539 års bågaskattelängd fanns här sju bönder. Senare blev det 12 fastigheter som räknas som stamhemman. Utifrån dessa har en mängd delningar skett under årens lopp.


I början av 1700-talet kom en man vid namn Erik Zachrisson från Bygdeträsk till Ljusvattnet. Han blev stamfader till Zachris-släkten i Ljusvattnet.


Den 1 januari 1884 blev laga skiftet klart. Totalareal var på 10.000 hektar fördelat på ett 40-tal bönder. Principen vid delningen var att varje bonde skulle få ett hemskifte där åbyggnaderna var belägna, ett odlingsskifte samt ett skogsskifte.


1881 inledde 9-årige Karl Viktor Burman (Spel-Viktor) sin spelmanskarriär. Det var brodern Anders Burmans bröllop. Ljusvattnet är historiskt känd för musiken se under flik musik.


Den första skolan byggdes före sekelskiftet.


1909 byggdes folkskolan och den tredje skolan i byn stod klar 1954.


1908 fick byborna en egen poststation som ersattes med lantbrevbäring 1969.


1920 påbörjades den första landsvägen till Ljusvattnet. 1991 asfalterades vägen.


Från 40-talet har det funnits tre affärer, två bagerier och varubuss.


Byn har byggt upp ett rikt föreningsliv och företagande läs mer under föreningar resp. företag.