John-Werner

John-Werner Johansson


Nyckelharpspelmannen John-Werner Johansson har kommit att betyda väldigt mycket för folkmusikens bevarande i Ljusvattnet. Han spelade inte bara flera olika instrument, han var även instrumentbyggare och notkunnig.


Detta bidrog naturligtvis till att ett stort antal låtar blev nertecknade och att han genom att bilda folkmusikgruppen ”Senadrage” såg till att sättet att spela också blev bevarat.


J W Johansson var inte bara en duktig spelman, utan också en särskilt fin man och kulturpersonlighet, vilket i hög grad höjt statusen på musiken från Ljusvattnet.


Han var dessutom den som tog nyckelharpan hit till Skellefteå från Örnsköldsvik där han bytte den till sig från en upplänning mot en tavla som hans fru målat (1946).


Den harpan finns i Skellefteå museums källare att beskåda.